Keemilise bioloogia infrastruktuur

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Keemilise bioloogia infrastruktuur

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


1 153 301,67 €

    

Projekti algus


01.08.2011

Projekti lõpp


07.07.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes