Keskkonnauuringute Struktuur- ja Mikroanalüüsi tuumiklabor

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Keskkonnauuringute Struktuur- ja Mikroanalüüsi tuumiklabor

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


762 593,79 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


20.04.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes