IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

    

Toetuse summa


89 962,04 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.08.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnast ja selle mitmekülgsetest rakendamise võimalustest ning seeläbi aidata kaasa IKT kutse ja kõrghariduse erialale õppima asujate ja lõpetajate arvu tõusule.