Tehnoloogia- ja inseneriteaduste populariseerimine Kadrina Keskkooli ja Lääne-Virumaa õpilaste ja noorte seas

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Tehnoloogia- ja inseneriteaduste populariseerimine Kadrina Keskkooli ja Lääne-Virumaa õpilaste ja noorte seas

Toetuse saaja


Kadrina Vallavalitsus

    

Projekti kontaktisik


Raimo Maasik

Toetuse summa


59 680,76 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.08.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Katre Merimäe

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Anda Kadrina valla ja Lääne-Viru maakonna põhi- ja keskkooliõpilastele ning noortele võimalus tutvuda tehniliste erialade võimalustega ja anda neile kindlust vastavate tulevikuotsuste tegemisel. Soovime tagada noorte edasiõppimise ülikoolides tehnilistel erialadel ja tagasisiirdumise piirkonda väljaõppinud spetsialistidena.

© 2012 SA Archimedes