Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180135s08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180135s08 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


63 887,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


14.02.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes