Innovatsiooni arendamine mehhanotehnika valdkonna ettevõtluses

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Innovatsiooni arendamine mehhanotehnika valdkonna ettevõtluses

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Priit Kulu

Toetuse summa


292 912,33 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Kristiina Vainomäe

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Saavutada ettevõtlikkuse ja innovatsiooniteadlikkuse tõus ühiskonnas ja mehhanotehnika valdkonna ettevõtluses läbi vastavate taseme- ja täiendusõppe õppekavade väljatöötamise ja koolituste korraldamise.

© 2012 SA Archimedes