Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s12 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s12 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


9 025,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


14.02.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes