Kliinilise meditsiini doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kliinilise meditsiini doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.doktorikool.ut.ee/kmdk

Projekti kontaktisik


Külli Kingo

Toetuse summa


1 431 454,30 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


30.06.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti "Kliinilise meditsiini doktorikool" peamiseks eesmärgiks on luua Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini doktorikool, mis koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Helsingi Ülikooliga korraldab interdistsiplinaarseid kursuseid, praktikume ja konverentse, töötab välja uusi loengukursuseid, kaasab õppe- ja juhendamistegevustesse välislektoreid teistest ülikoolidest ja teadus- ja arendusasutustest ning loob koostöövõrgustiku teoreetilise õppe ja praktilise vajaduse integreerimiseks ning efektiivsemaks arenguks.

© 2012 SA Archimedes