Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180122s08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180122s08 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


49 400,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


14.02.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond