Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia rahvusvahelise ühisõppekava „Disain ja tootearendus

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia rahvusvahelise ühisõppekava „Disain ja tootearendus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia

    

Projekti kontaktisik


Tiia Vihand

Toetuse summa


318 439,36 €

    

Projekti algus


01.06.2008

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Koostöös ettevõtetega ja rahvusvaheliste konsultantidega uue õppekava väljatöötamine, s.h. ettevõtjate ootuste ja vajaduste täpsem analüüs, täienduskoolitusvajaduse analüüs ja -moodulite ettevalmistamine, projektipõhise (probleempõhise) õppe põhimõtete ja eeskirjade väljatöötamine. Õppekirjanduse ja -materjalide hankimine, õppejõudude regulaarne arendamine ja rahvusvaheline koostöö, uue õppekava vormistamine väljundipõhiselt ning selle käivitamine. Loodava õppekava rahvusvaheline turundus ja õppekava läbiviimine 2010 - 2013.a., sh. tootearendusprojektide läbiviimine ettevõtetes ning täiendõppe ettevalmistamine ja selle korraldamine aastatel 2011-2013.

© 2012 SA Archimedes