Kultuuriettevõtluse mooduli ja rahvusvahelise õppe arendamine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kultuurikorralduse magistriõppekavas

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kultuuriettevõtluse mooduli ja rahvusvahelise õppe arendamine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kultuurikorralduse magistriõppekavas

Toetuse saaja


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

    

Projekti kontaktisik


Kaari Kiitsak-Prikk

Toetuse summa


203 106,23 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.05.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Kultuurikorralduse magistriõppe edasiarendamine, mille raames töötatakse välja loomemajanduskeskkonna nõuetele vastav spetsialiseerumissuund, mis võimaldab ette valmistada kohalikku ja rahvusvahelist kultuuriettevõtluskeskkonda kujundavat kompetentsi.

© 2012 SA Archimedes