Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri taseme ühisõppekava arendamine tööturuvajadustest lähtuvalt

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri taseme ühisõppekava arendamine tööturuvajadustest lähtuvalt

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Kalju Meigas

Toetuse summa


307 998,45 €

    

Projekti algus


01.10.2009

Projekti lõpp


30.09.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Tõsta õppekvaliteeti läbi rahvusvahelise ja siseriikliku (ettevõtetega) koostöö. Tõsta interdistsiplinaarsust magistriõppe raames TTÜ ja TÜ ühisõppemooduli piloteerimise ja magistriõppe ühisõppekava rakendamise ettevalmistamise kaudu. Tõhustada koostöösidemeid tööandjate ja ettevõtetega ning haruliiduga (Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühinguga). kaasata ettevõtteid tulevaste spetsialistide „oskuste planeerimistöösse" valdkonna toodete ja teenuste kvaliteedi ning innovaatilisuse tõstmiseks tulevikus. Suurendada ettevõtete ja tööandjate ligipääsu ülikoolide infole, kompetentsidele, laboritele (seadmetele) ja rahvusvahelisele võrgustikule (sh täiendkursuste raames). Soodustada võrgustiku ja koostöö arendamise kaudu teiste arendus- ja koostööprojektide loomist. Ülikoolide materiaalsete ressursside kokkuhoid ja intellektuaalsete ressursside koondamine magistri tasemel dubleerivate ainete pakkumise vähendamise kaudu. Lisandväärtuse loomine interdistsiplinaarsust tõstvate õppeainete pakkumisel ühisõppemooduli piloteerimise kaudu 2010-2012 (ühisõppekava ettevalmistamise perioodil).

© 2012 SA Archimedes