Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s08 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


60 376,76 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond