Informaatika ja infotehnoloogia magistriõppekavade arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis koostöös Eesti infotehnoloogiaettevõtetega

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Informaatika ja infotehnoloogia magistriõppekavade arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis koostöös Eesti infotehnoloogiaettevõtetega

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Varmo Vene

Toetuse summa


263 459,79 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


30.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Uuendada Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis informaatika ja infotehnoloogia magistriõppekavasid, et need vastaksid tänase Eesti IT tööjõuturu vajadustele ning oleksid samas akadeemiliselt maailmatasemel ja õppekavade lõpetanud konkurentsivõimelised tööjõuturul. Projekti täitmine aitab kaasa Eesti teadmistepõhise ühiskonna arendamisele ning vastab Eesti Arengufondi poolt läbiviidud uuringu est_it@2018 IKT arenguseire järeldused ja poliitikasoovitused soovitusele viia Eesti IKT kõrgharidus tööjõu pakkumise tugevdamiseks arvestatavale rahvusvahelisele tasemele. Tulemusena tõstab projekt Tartu Ülikooli konkurentsivõimet, uute teadmiste ja ideede rakendamist ning edendab oluliselt koostööd Tartu Ülikooli ja infotehnoloogiaettevõtete vahel.

© 2012 SA Archimedes