Pärandtehnoloogia rakenduskeskuse väljaarendamine (PÄRTEL)

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Pärandtehnoloogia rakenduskeskuse väljaarendamine (PÄRTEL)

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Signe Susi

Toetuse summa


287 602,42 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


30.06.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua ettevõtete, kutse- ja erialaliitudega koostöös pärandtehnoloogia alane rakendus- ja pädevuskeskus. Selle saavutamiseks parendatakse TÜ VKA rahvusliku tekstiili ja rahvusliku ehituse õppekavu ning töötatakse välja rahvusliku metallitöö rakenduskõrgharidusõppekava ja pärandtehnoloogia magistriõppekava.

© 2012 SA Archimedes