Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühismagistriõppekava

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühismagistriõppekava

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Aadu Paist

Toetuse summa


172 800,49 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua ühismagistriõppekava "Tuumaelektrijaamad". Õppekava loomisse kaasatakse Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Energia AS-i ja Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli ning teiste rahvusvaheliste võrgustike parimat kompetentsi. Projekti tulemusena valib ühismagistriõppekava, töötatakse välja õppetööks vajalikud õppematerjalid ning õppekava baasil luuakse täiend- ja ümberõppe moodulid.

© 2012 SA Archimedes