Magistriõppekava "Hoonete energiatõhusus / Энергетическая эффективность зданий"

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Magistriõppekava "Hoonete energiatõhusus / Энергетическая эффективность зданий"

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Teet-Andrus Kõiv

Toetuse summa


299 829,37 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.07.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Sihtgrupi ja valdkonna ettevõtjate vajadustele vastava eesti ja vene keelse rahvusvahelise magistriõppekava „Hoonete energiatõhusus/ Энергетическая эффективность зданий" välja töötamine ning rakendamine, mis on eelduseks energiatõhususe kompetentsi levimiseks ja rahvusvaheliselt seatud energiatõhususe parandamise eesmärkide saavutamiseks.

© 2012 SA Archimedes