Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


63 911,65 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond