TÜ ja TTÜ ühismagistriõppekava „Tuumaenergeetika ja tuumaohutus

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


TÜ ja TTÜ ühismagistriõppekava „Tuumaenergeetika ja tuumaohutus

Toetuse saaja


Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Kaido Reivelt

Toetuse summa


152 530,06 €

    

Projekti algus


01.04.2009

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Anda oluline panus tuumaohutuse, tuumaenergeetika ning nendega seotud infrastruktuuri (riiklik seisukoht, tuumaohutus, korraldustegevus, finantseerimine, seadusandlus, tuumarelvade leviku kaitsemeetmed, pädev ohutusasutus, kiirgusohutus, elektrivõrgud, inimressursside arendamine, huvirühmade kaasamine, asukoha rajatised, abirajatised, keskkonnakaitse, avariiplaneerimine, julgeolek ja füüsiline kaitse, tuumkütuse tsükkel, radioaktiivsete jäätmete käitlemine, tööstuse kaasamine, hanketegevus) valdkondade teadmuse loomisele Eestis, aidates õppetöö ning kaudselt ka teadus- ja arendustöö kaudu lahendada üht olulisemat avaliku ja erasektori ees seisvat probleemi - tagada Eesti stabiilne varustus elektrienergiaga ning ühtlasi energeetiline julgeolek.

© 2012 SA Archimedes