Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s10 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s10 raames

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


42 258,38 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes