Rahvusvahelise magistriõppekava „Virtuaalkeskkondade disainer

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Rahvusvahelise magistriõppekava „Virtuaalkeskkondade disainer

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Regina Lapp

Toetuse summa


287 574,78 €

    

Projekti algus


01.05.2009

Projekti lõpp


01.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Koostöös tööandjatega ning kooskõlas IT-valdkonna kiire arenguga töötada välja uue profiiliga kesk- ja tippastme spetsialistid, kes: valdavad infodisaini (information design) põhimõtteid ja toimemehhanisme, omavad erinevate valdkondade teadmiste integreerimiseks vajalikke teadmisi psühholoogias ning semiootikas, oskavad tuvastada ning selgelt sõnastada e-keskkondade tellijate või kasutajate tegelikke vajadusi, teavad ja tunnevad erinevaid käibelolevaid e-keskkondi ja programme ning programmeerimiskeeli, oskavad anda programmeerijatele tellija vajadustest tulenevaid lähteülesandeid.

© 2012 SA Archimedes