Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.biomeddk.ut.ee/

Projekti kontaktisik


Lilian Kadaja-Saarepuu

Toetuse summa


1 419 968,04 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


30.06.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on Eesti teadmistepõhise ja infoühiskonna arengu tugevdamine läbi siseriikliku ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike, millesse on kaasatud ülikoolid, teadus- ja arenduskeskused, tippkeskused ning era- ja avaliku sektor. Loodav "Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool" (BMBT DK) hõlmab kogu Eesti biomeditsiini ja biotehnoloogia eriala kompetentsi. Lähtuvalt „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2007-2013" on üheks strateegiliseks võtmetehnoloogiaks biotehnoloogia ja biomeditsiin. Loodava projekti eesmärkideks on tõsta doktoriõppe juhendamise efektiivsust, aidata kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud doktorikraadiga teadustöötajate arvu tõusule ning tagada kõrgetasemelise ja jätkusuutliku doktoriõppe kasv.

Projekti tegevused


Loodav "Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool" (BMBT DK) hõlmab kogu Eesti biomeditsiini ja biotehnoloogia eriala kompetentsi. Lähtuvalt „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2007-2013" on üheks strateegiliseks võtmetehnoloogiaks biotehnoloogia ja biomeditsiin. Loodava projekti eesmärkideks on tõsta doktoriõppe juhendamise efektiivsust, aidata kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud doktorikraadiga teadustöötajate arvu tõusule ning tagada kõrgetasemelise ja jätkusuutliku doktoriõppe kasv.

© 2012 SA Archimedes