Tartu Ülikooli füüsikum

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli füüsikum

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


13 527 216,41 €

    

Projekti algus


21.07.2009

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes