Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


6 532 666,83 €

    

Projekti algus


06.04.2009

Projekti lõpp


30.06.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes