Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


7 349 839,58 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Kristel Meesak

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes