Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


19 429 141,15 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


31.12.2009

Kontaktisik rakendusüksuses


Maido Puna

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes