Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise praktikalabori loomine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise praktikalabori loomine

Toetuse saaja


Tartu Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


710 832,25 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes