Tervise õppesuunal kaasaegse materiaal-tehnilise baasi loomine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tervise õppesuunal kaasaegse materiaal-tehnilise baasi loomine

Toetuse saaja


Tartu Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


134 214,46 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes