Bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti uute õppelaborite sisustamine ja olemasolevate õppevahendite kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti uute õppelaborite sisustamine ja olemasolevate õppevahendite kaasajastamine

Toetuse saaja


Tartu Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


236 710,66 €

    

Projekti algus


01.03.2011

Projekti lõpp


01.03.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes