Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone

Toetuse saaja


Tartu Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


7 464 155,32 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


30.06.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes