Kaugseire etalonide komplekslabor

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kaugseire etalonide komplekslabor

Toetuse saaja


Tartu Observatoorium

    

Toetuse summa


183 987,90 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


30.04.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes