Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö eTervise tehnoloogia spetsialiste ettevalmistava ühisõppekava väljaarendamiseks ja turundamiseks

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö eTervise tehnoloogia spetsialiste ettevalmistava ühisõppekava väljaarendamiseks ja turundamiseks

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Liina Parve

Toetuse summa


235 969,35 €

    

Projekti algus


01.11.2008

Projekti lõpp


31.01.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Ühendada Eesti, Soome ja Rootsi juhtivad eTervise tehnoloogia eksperdid, et koostöös anda sisendit eTervise tehnoloogia arengusse neis riikides ning käivitada ja edasi arendada eTervise tehnoloogia ingliskeelne ühisõppekava, andes üliõpilastele suurepärase võimaluse saada eksperdiks kiiresti arenevas modernses valdkonnas ja saada praegusel hetkel puuduvaks lüliks riiklikes ja rahvusvahelistes eTervise süsteemides. Projekt võimaldab ülikoolidel ja ettevõtetel jagada ülikoolis tehtava teadus- ja õppetöö tulemusi ning partnerettevõtete kogemusi tervishoiutarkvara väljatöötamisel ja turustamisel, kliendibaasi ning tervishoiu kontaktide haldamisel infotehnoloogia ja infoturbe alase õigusloome keskkonnas.

© 2012 SA Archimedes