Tartu Observatooriumi infrastruktuuri arendusprojekt

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Observatooriumi infrastruktuuri arendusprojekt

Toetuse saaja


Tartu Observatoorium

    

Toetuse summa


3 903 591,73 €

    

Projekti algus


01.06.2008

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes