Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 2. etapp

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 2. etapp

Toetuse saaja


Tartu Kõrgem Kunstikool

    

Toetuse summa


366 032,38 €

    

Projekti algus


01.12.2011

Projekti lõpp


15.06.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes