Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine

Toetuse saaja


Tartu Kõrgem Kunstikool

    

Toetuse summa


338 731,73 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.12.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes