Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppelaborite arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppelaborite arendamine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


764 729,00 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


15.07.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes