Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid: pereregister

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid: pereregister

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


142 778,62 €

    

Projekti algus


01.06.2011

Projekti lõpp


31.05.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes