Rahvastiku- ja sotsiaalandmete analüüsikeskkonna arendamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Rahvastiku- ja sotsiaalandmete analüüsikeskkonna arendamine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


159 779,12 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


20.04.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes