Arheobioloogilise ja -tehnoloogilise uurimismaterjali teaduskasutuse tingimuste parandamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Arheobioloogilise ja -tehnoloogilise uurimismaterjali teaduskasutuse tingimuste parandamine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


173 647,95 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


30.09.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes