Uus kompleksne magistriõppekava „Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Uus kompleksne magistriõppekava „Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Alvar Kurrel

Toetuse summa


319 149,14 €

    

Projekti algus


01.10.2009

Projekti lõpp


31.10.2011

Kontaktisik rakendusüksuses


Kristiina Vainomäe

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua IKT valdkonnas elektroonika, side, signaalitöötluse, sensor- ja sensorsüsteemide, protsessor- ja elektroonikasüsteemide ja bioonika temaatikate ja nende tehnoloogiliste rakendustega seotud riistvarasuunitlusega integreeritud ja kompleksne siduselektroonika magistriõppe kava, mis võtab kokku senised elektroonika ja bioonika, telekommunikatsiooni, IKT sardsüsteemide rahvusvahelise õppe, ning biomeditsiinitehnika õppekavade kursused ja omab head komplementaarsust arvutisüsteemide õppekavaga.

© 2012 SA Archimedes