Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


3 451 229,02 €

    

Projekti algus


19.06.2009

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes