Tallinna Ülikooli Narva mnt 27/29 teadusmaja ehitamine

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Ülikooli Narva mnt 27/29 teadusmaja ehitamine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


7 072 584,69 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


31.05.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes