Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium

Toetuse saaja


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


211 716,92 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes