Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppelaboratooriumide kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppelaboratooriumide kaasajastamine

Toetuse saaja


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


46 144,21 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


31.10.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes