Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks

Toetuse saaja


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


495 139,52 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes