Ekspordijuhtimise ühismooduli arendus

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Ekspordijuhtimise ühismooduli arendus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Rünno Lumiste

Toetuse summa


127 823,30 €

    

Projekti algus


01.02.2010

Projekti lõpp


30.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Töötada kolme Eesti juhtiva majandusharidust andva kõrgkooli koostöös välja rahvusvahelistumise ja globaliseerumise väljakutseid arvestav ekspordijuhtimise ühismoodul , et lähendada ülikoolides õpetatavaid teadmisi ja oskusi era- ja avaliku sektori praktilistele vajadustele ning valmistada nendele ette kõrge kvalifikatsiooniga juhte ja spetsialiste. Arendada koostöös ülikoolide ja ettevõtetega ettevõtete ekspordivõimekust ning aidata kaasa ülikoolide rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisele siseriikliku ja piiriülese koostöö kaudu.

© 2012 SA Archimedes