Psühholoogia magistriõppekava vastavusse viimine kliinilise ja koolipsühholoogia kutsestandardi ja tööturu nõuetega õppekava rakendusliku külje arendamise kaudu

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Psühholoogia magistriõppekava vastavusse viimine kliinilise ja koolipsühholoogia kutsestandardi ja tööturu nõuetega õppekava rakendusliku külje arendamise kaudu

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Signe Reppo

Toetuse summa


191 275,67 €

    

Projekti algus


01.06.2008

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Kaidi Kenkmann

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Psühholoogia magistriõppe vastavusse viimine tööturu nõuetega läbi õppekava rakendusliku külje arendamise.

© 2012 SA Archimedes