TTÜ Virumaa Kolledži 3D multimeedialabori väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


TTÜ Virumaa Kolledži 3D multimeedialabori väljaarendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


40 537,45 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


30.11.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes