TTÜ Virumaa Kolledži kütuste keemia ja tehnoloogia labori väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


TTÜ Virumaa Kolledži kütuste keemia ja tehnoloogia labori väljaarendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


129 675,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


15.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes