Eesti Lennuakadeemia radariõppe arendus (ELAR)

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Eesti Lennuakadeemia radariõppe arendus (ELAR)

Toetuse saaja


Eesti Lennuakadeemia

    

Projekti kontaktisik


Eiko Keeman

Toetuse summa


222 615,37 €

    

Projekti algus


01.04.2010

Projekti lõpp


30.11.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua tegutsemisruum lennunduse ja merenduse navigatsioonitehnoloogia hoolduse valdkonnas eestisiseseks valdkonnaüleseks koostööks tööandjate ja kõrgkoolide vahel. Koostöö valdkonnaks on avioonika, side- ja navigatsioonitehnika fookusega aktiiv- ja passiivradartehnoloogia hooldusel, vea tuvastusel ja remondil.

© 2012 SA Archimedes